آموزش کامل بافت عروسک یکپارچه/ چپ دست / ویدئو به زبان انگلیسی در دو قسمت

در این دو قسمت ویدئو که به صورت کاملا آهسته ضبط شده است، نحوه بافت یک عروسک کوچک یکپارچه آموزش داده می شود. آموزش به صورت گام به گام، کامل و واضح ضبط شده است به طوری که هنرجو علاقه مند می تواند این عروسک زیبا را به راحتی ببافد.

کانال یوتیوبی مرجع: Crochet Mama

​کانال ما را در آپارات دنبال و به دوستان خود معرفی کنید:https://www.aparat.com/viraz

لینک مشاهده قسمت اول ویدئو در یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=BTwogHjXjmE

لینک مشاهده قسمت دوم در یوتیوب: https://www.youtube.com/watch?v=aLesFBNJZn8&t=8s

وسایل مورد استفاده:

 • میل ۲ میلی متری
 • نخ کتان مناسب برای میل ۲ میلی متری
 • سیم
 • پشم پلی استر برای پر کردن
 • چشم عروسک

جدول اختصارات به کار رفته در ویدئو و ترجمه آنها:

اختصار به کار رفته در ویدئواختصار به زبان انگلیسیاصطلاح قلاب بافی به زبان انگلیسیترجمه اصطلاح به فارسی
XSCsingle crochetبافت پایه کوتاه
VIncincreaseافزایش
Adecdecreaseکاهش
Thdchalf double crochetپایه متوسط یا نیم دوبل
TVhdc inchalf double crochet increaseافزایش پایه متوسط
TAhdc dechalf double crochet decreaseکاهش پایه متوسط
Fdcdouble crochetبافت پایه بلند (دوتایی)
FVdc incdouble crochet increaseافزایش پایه بلند
FAdc decdouble crochet decreaseکاهش پایه بلند
 FLOfront loop onlyتنها حلقه جلویی دانه بافته شود
 BLOback loop onlyتنها حلقه پشتی دانه بافته شود
 CHchainزنجیره
 SLslip stitchبافت نامرئی

در ادامه تصاویر مربوط به الگوی بافت عروسک آمده که با کمک جدول بالا به شما کمک می کند که بافت عروسک را به راحتی دنبال کنید:

تصویر مربوط به جدول اختصارات به کار رفته در ویدئو

الگوی بافت بازوی عروسک

الگوی بافت پای عروسک

ادامه الگوی بافت پای عروسک
الگوی بافت بدن عروسک
الگوی بافت بدن عروسک
الگوی بافت سر عروسک
الگوی بافت موی عروسک
الگوی بافت موی عروسک و روبان مو
الگوی بافت پیراهن عروسک

دوستان خوب ویراز، من با وجود اینکه در قلاب بافی بسیار ناشی و تازه کار هستم، با مشاهد این ویدئو یک عروسک بسیار زیبا بافتم و به شما هم توصیه می کنم که بافت این عروسک را در کارتابل کارهای هنری خود قرار دهید. از آنجا که خودم این عروسک را بافتم، ترجمه الگوی بافت را برای شما می گذارم: (دقت کنید از آنجا که بافت با دست چپ انجام می شود شما هم رج ها را از ته به سر ببافید.)

دست های عروسک *۲

 • رج ۱: ۷ بافت پایه کوتاه در حلقه جادویی (۷ دانه)
 • رج ۲۰-۲: بافت پایه کوتاه دورتادور (۷دانه)

پاها و کفش عروسک:

 • رج ۱: زنجیره ۱+۵، بافت را از حلقه دوم از قلاب و به این ترتیب شروع کنید: ۴ بافت پایه کوتاه، ۳ بافت پایه کوتاه در یک دانه، ۳ بافت پایه کوتاه، افزایش (مجموعا ۱۲ دانه)
 • رج ۲: افزایش، ۳ بافت پایه کوتاه، ۳ افزایش، ۳ بافت پایه کوتاه، ۲ افزایش (مجموعا ۱۸ دانه)
 • رج ۵-۳: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجم.عا ۱۸دانه)

رنگ را تغییر دهید.

 • رج ۶ : ( ۲بافت پایه کوتاه، ۶ کاهش، ۴ بافت پایه کوتاه) در این رج تنها حلقه پشتی دانه بافته شود. (مجموعا ۱۲دانه)

به رج ۵ برگردید و با رنگ صورتی بافت رج ۶ را تکرار کنید. (۱۲دانه)

داخل کفش عروسک را پر کنید.

 • رج ۷: ۲بافت پایه کوتاه، سه کاهش، ۴ بافت پایه کوتاه (مجموعا ۹دانه)
 • رج ۸: ۱ بافت پایه کوتاه، ۳کاهش، ۲ بافت پایه کوتاه (مجموعا ۶دانه)
 • رج۹: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجموعا ۶ دانه)
 • رج ۱۰: افزایش، ۵ بافت پایه کوتاه (مجموعا ۷ دانه)
 • رج ۱۱: افزایش، ۶ بافت پایه کوتاه (مجموعا ۸دانه)

سیم را داخل پای عروسک کرده و پر کنید.

 • رج ۱۵-۱۲: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجموعا ۸ دانه)
 • رج ۱۶: پایه کوتاه، کاهش، ۲ پایه کوتاه، افزایش، ۲پایه کوتاه (مجموعا ۸ دانه)
 • رج ۱۷: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجموعا ۸دانه)
 • رج ۱۸: پایه کوتاه، کاهش، سه پایه کوتاه، افزایش، پایه کوتاه (مجموعا ۸دانه)
 • رج ۲۰-۱۹: دورتادو پایه کوتاه (مجموعا ۸ دانه)

پر شود.

 • رج ۲۱: ۲ پایه کوتاه، افزایش، سه پایه کوتاه، افزایش، یک پایه کوتاه ( مجموعا ۱۰ دانه)
 • رج ۲۷-۲۲: دورتادور پایه کوتاه (مجموعا ۱۰دانه)

دانه کور شود و نخ جدا شود.

پاها پر شود.

بافت بدن عروسک یکپارچه

پاها را با هم طراز کنید و در جای مناسب که قرار است دو پا به هم وصل شود، علامت بگذارید. بافت را در پای دوم ادامه دهید تا به قسمت علامت گذاری شده برسد. رنگ کاموا عوض شود (رنگ شورت) ۲ زنجیره زده شود و با یک بافت پایه کوتاه پای اول را به پای دوم وصل کنید. این بافت پایه کوتاه اولین دانه رج اول بافت بدن عروسک شمرده می شود.

 • رج ۱: ۱۰بافت پایه کوتاه (بافت پا) + ۲ بافت پایه کوتاه (زنجیره اتصال دو پا)+ ۱۰بافت پایه کوتاه (پای دوم) + ۲ بافت پایه کوتاه (زنجیر اتصال دو پا) (مجموعا ۲۴ دانه)
 • رج ۲: دو بافت پایه کوتاه، افزایش، ۱۶ بافت پایه کوتاه، افزایش، ۴ بافت پایه کوتاه مجموعا ۲۶دانه)
 • رج ۳: ۳ پایه کوتاه، افزایش، ۱۸ پایه کوتاه، افزایش، ۳ پایه کوتاه ( مجموعا ۱۸دانه)
 • رج۴: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجموعا ۲۸ دانه)
 • رج ۵: ۳پایه کوتاه، کاهش، ۴ پایه کوتاه، کاهش، ۶ پایه کوتاه، کاهش، ۳ پایه کوتاه، کاهش، ۴ پایه کوتاه (مجموعا ۲۴ دانه)

رنگ تغییر کند. مجددا رنگ بدن استفاده شود.

 • رج ۶: ۲پایه کوتاه، کاهش، ۴پایه کوتاه، کاهش، ۴ پایه کوتاه، کاهش، ۳پایه کوتاه، کاهش، ۳پایه کوتاه (مجموعا ۲۰دانه)
 • رج۷: دورتادور پایه کوتاه
 • رج۸: ۴پایه کوتاه، کاهش، ۸پایه کوتاه، کاهش، ۴پایه کوتاه (مجموعا ۱۸ دانه)
 • رج ۱۳-۹: دورتادور پایه کوتاه

داخل عروسک پر شود.

کمی سیم ها را به هم بپیچانید.

دانه هایی را که می خواهید دستها را به بدن متصل کنید با سنجاق علامت بگذارید. ۹ دانه جلو و ۷ دانه پشت عروسک بین مارکرها مشخص کنید. بافت را تا رسیدن محل دستها ادامه دهید.

 • رج۱۴: شش پایه کوتاه (دست) + ۹ پایه کوتاه (جلو بدن عروسک) + ۶ پایه کوتاه (دست) + هفت پایه کوتاه ( پشت بدن عروسک) (مجموعا ۲۸ دانه)
 • رج۱۵: (۲پایه کوتاه، ۱ کاهش) دورتادور تکرار شود (مجموعا ۲۱ دانه)
 • رج ۱۶: (۱پایه کوتاه، یک کاهش) دورتادور تکرار شود (مجموعا ۱۴ دانه)

پر شود.

 • رج ۱۷: دورتادور کاهش داده شود. (مجموعا ۷دانه)

پر شود.

 • رج ۱۹-۱۸: دورتادور پایه کوتاه (۷دانه)

سر عروسک:

 • رج ۱: دورتادور افزایش داده شود. (مجموعا ۱۴دانه)
 • رج ۲: (۱ پایه کوتاه، ۱ افزایش) دورتادور تکرار شود.(مجموعا ۲۱ دانه)
 • رج۳: (۲ پایه کوتاه، ۱ افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۲۸ دانه)
 • رج ۴: (۳پایه کوتاه، ۱ افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۳۵دانه)
 • رج ۵: (۴پایه کوتاه، ۱ افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۴۲داده)
 • رج ۶: (۵دانه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۴۹ دانه)
 • رج ۱۶-۷: دورتادور پایه کوتاه (مجموعا ۴۹ دانه)
 • رج ۱۷: (۱کاهش، ۵ پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۴۲دانه)
 • رج ۱۸: (یک کاهش، ۴ پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۳۵ دانه)
 • رج ۱۹: (یک کاهش، ۳پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۲۸ دانه)
 • پر شود.
 • رج ۲۰: (یک کاهش، ۲ پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود.. (مجموعا ۲۱ دانه)
 • رج ۲۱: (یک کاهش، یک پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۱۴دانه)
 • پر شود.
 • رج ۲۲: دورتادور کاهش داده شود. (مجموعا ۷دانه)
 • دانه کور شود. پایان بافت سر.

بافت مو

 • رج ۱: حلقه جادویی و ۶ بافت پایه کوتاه (مجموعا ۶دانه)
 • رج ۲: دورتادور افزایش داده شود. (مجموعا ۱۲دانه)
 • رج ۳: (۱ بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۱۸دانه)
 • رج ۴: (۲بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۲۴ دانه)
 • رج۵: (۳بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۳۰دانه)
 • رج۶: (۴بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۳۶دانه)
 • رج۷: (۵بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۴۲ دانه)
 • رج۸: (۶بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۴۸دانه)
 • رج۱۷-۹: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجموعا ۴۸دانه)
 • رج۱۸: (یک کاهش، ۶ بافت پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۴۲دانه)
 • کور شود

بافت موهای جمع شده: *۲

 • رج۱ : حلقه جادویی و ۶ بافت پایه کوتاه (مجموعا ۶دانه)
 • رج۲: دورتادور افزایش داده شود. (مجموعا ۱۲دانه)
 • رج۳: (۱ بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۱۸دانه)
 • رج ۴: (۲بافت پایه کوتاه، یک افزایش) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۲۴ دانه)
 • رج۶-۵: دورتادور بافت پایه کوتاه (مجموعا ۲۴ دانه)
 • رج۷: ( ۱ کاهش، ۲ بافت پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۱۸دانه)
 • رج۸: (۱کاهش، ۱بافت پایه کوتاه) دورتادور تکرار شود. (مجموعا ۱۲دانه)
 • کور شود.
 • پر شود

بافت روبان دور مو:

 • ۵۰زنجیره، دومین زنجیره از قلاب تا انتها ۴۹ بافت نامرئی

بافت پیراهن عروسک

 • رج ۱: زنجیره ۲۰دانه + ۱، دومین زنجیره از میل به بعد ۲۰بافت پایه کوتاه، ۱ زنجیره، دور زده شود. (مجموعا ۲۰دانه)
 • رج ۵-۲: ۲۰بافت پایه کوتاه، ۱ زنجیره، دور زده شود. (مجموعا ۲۰دانه)
 • رج۶: ۲ زنجیره، دور زده شود، در همان دانه (۱بافت پایه بلند، ۱افزایش پایه بلند) دورتادور تکرار شود. {در این رج تنها دانه جلویی بافته شود.} (مجموعا ۳۰دانه)
 • اول و آخر بافت را با یک بافت نامرئی به هم متصل کنید.
 • رج۷: ۲ زنجیره، در همان دانه ( یک بافت پایه بلند، یک افزایش پایه بلند) دورتادور تکرار شود. با بافت نامرئی به طرف دیگر متصل شود. (مجموعا ۴۰دانه)
 • رج۸: ۲ زنجیره، در همان دانه دورتادور بافت پایه بلند زده شود. (مجموعا ۴۰دانه)
 • رج ۹: (۳ زنجیره، یک دانه بدون بافت رد شود، ۱ بافت نامرئی) دورتادور تکرار شود.
 • بالای لباس دانه وسطی مشخص شود و ۵ دانه بشمارید و سپس بافت را شروع کنید.
 • رج۱: ۱ بافت پایه کوتاه، ۱ بافت پایه متوسط (نیم دوبل)، ۶ بافت پایه بلند، ۱ بافت پایه متوسط، ۱ بافت پایه کوتاه، ۱ زنجیره، دور بزنید. (مجموعا ۱۰دانه)
 • رج۲: ۱ دانه را بدون بافت رد شود، {(۱ بافت پایه متوسط، ۱ بافت پایه بلند، ۱ بافت پایه متوسط) همه در یک دانه}، ۱ زنجیره، ۱ دانه بدون بافت رد شود، ۱ بافت نامرئی، ۱ زنجیره، ۱ دانه بدون بافت رد شود، {(۱ بافت پایه متوسط، ۱ بافت پایه بلند، ۱ بافت پایه متوسط) همه در یک دانه}، ۱ زنجیره، ۱ دانه بدون بافت رد شود، ۱ بافت نامرئی

رج بافت پشت لباس از دامن به سمت بالای لباس: ۵ بافت پایه کوتاه، ۳ زنجیره، ۱ بافت نامرئی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *