آموزش بافت پتو گلدار با قلاب+ویدئو

میل مورد استفاده : ۴ میلی متر

زبان ویدئو به انگلیسی است اما نحوه بافت بسیار واضح و آهسته انجام می شود به طوری که نیازی به دانستن زبان آن پیدا نخواهید کرد.

ابتدا یک حلقه جادویی درست می کنید( نحوه درست کردن حلقه جاویی در ویدئو آمده است)

رج اول

داخل حلقه ابتدا یک زنجیره می بافیم و پس از آن داخل حقله ۱۶ بافت پایه کوتاه میزنیم. نخ حلقه جادویی را سفت و محکم می کنیم و ابتدا و انتهای بافت را با یک بافت نامرئی به هم متصل می کنیم.

رج دوم :

در این رج، در فضای بافت رج دوم به صورت یک درمیان، ۸ گلبرگ می بافیم. برای بافت هر گلبرگ، ۵ بافت پابه بلند ناتمام (بافت خوشه ای) می زنیم. و در فاصله گلبرگ ها ۴ زنجیره می بافیم.

رج سوم: مرحله اول تبدیل دایره به مربع

در این مرحله بافت هشت فضای گلبرگی که داریم به صورت یک در میان فرق می کند.

بافت درفضای گلبرگ اول: ۳ بافت پایه بلند متصل ( به این صورت که بافت پایه بلند را کامل نمی کنیم. یک بافت پایه بلند می زنیم اما دو حلقه آخر را نمی بافیم. بافت پایه بلند دوم و سوم را هم به این نحو ادامه می دهیم به صورتی که در انتها چهار حلقه روی میل باقی بماند. سپس یک بار نخ را از میان دو حلقه و سپس نخ را از میان سه حلقه باقی مانده عبور می دهیم.) چهار زنجیره می بافیم و سپس داخل همان فضا ۳ بافت پایه بلند متصل دیگر ایجاد می کنیم. اینبار دو زنجیر می زنیم و میل را وارد فضای زنجیره ای گلبرگ بعدی می کنیم.

در گلبرگ دوم تنها یک بار بافت خوشه ای (۳ بافت پایه بنلد متصل) را ایجاد می کنیم. و بعد از بافت دو زنجیره وارد فضای گلبرگ بعدی می شویم.

این دو بافت را به صورت یک درمیان ادامه می دهیم.

رج چهارم: بافت اولین قاب مربع

در فضای چهار گوشه ( فضاهایی که دو بافت خوشه ای و چهار زنجیره داشتیم) نخ را وارد می کنیم. در هر یک از این چهار فضا این بافت را می زنیم: ۳بافت دوبل+۳زنجیره+۳ بافت دوبل+۱زنجیره

در فواصل بین گوشه ها برای ایجاد اضلاع مربع این بافت را تکرار می کنیم: (۳ بافت دوبل+۱زنجیره)*۳

ابتدا و انتهای کار را با یک بافت نامرئی به هم متصل کنید.

نحوه اتصال نخ های رنگی جدید، درست کردن حلقه جادویی، ایجاد بافت نامرئی، بافت گلبرگها تماما در ویدئو به صورت واضح و آهسته و گام به گام آمده است.

آموزش بافت پتو با گل برجسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *