پاپوش دخترانه قلاب بافی + ویدئو

روش بافت پاپوش نوزادی مناسب سایز کودک دلبندتان را می توانید در مطلب زیر مشاهده کنید:

وسایل لازم برای بافت پاپوش

کاموای متوسط
قلاب سایز ۴

روش بافت پاپوش دخترانه پاپیون دار

در این مدل پاپوش برای بافت کفی، ۱۴ زنجیره بزنید. البته این تعداد بستگی به سایز پاپوش و سایز نخ و قلاب شما دارد. ( ۱۲ زنجیره می شود ۶ سانتی متر).

در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید، در ۴ دانه بعد نیزهرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید و در ۶ دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید.
در دانه آخر هفت تا پایه بلند بزنید.

سپس طرف دیگر زنجیره ها را ببافید. در ۶ دانه اول هر کدام یک پایه بلند و در ۵ دانه بعد هرکدام یک پایه نیم دوبل بزنید و در دانه آخر ۵ تا پایه نیم دوبل بزنید. حال دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج دوم :

۳ زنجیره بزنید. در ۱۱ دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. اکنون رسیده اید به ۷ دانه ای که در یک دانه بافته بودید و باید آن را به این صورت ببافید:
در دانه اول یک پایه بلند، در دانه دوم دو پایه بلند، در دانه سوم دو پایه بلند، در دانه چهارم ۳ پایه بلند ، در دانه پنجم دو پایه بلند، در پایه ششم دو پایه بلند و در پایه هفتم یک پایه بلند.
در یازده دانه بعد هر کدام یک پایه بلند بزنید. تا برسید به ۵ دانه ای که در یک دانه بافته بودید. آنها را نیز به این صورت ببافید:
در دانه اول یک پایه بلند، در دانه دوم دو پایه بلند، در دانه سوم ۳ پایه بلند، در دانه چهارم دو پایه بلند، در دانه پنجم یک پایه بلند. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره ها متصل کنید.

رج سوم:

اگر بافت را به همان روش قبل یعنی بر خلاف جهت عقربه های ساعت ببافید، بافتی که روی کفش قرار می گیرد پشت بافت ما است. برای همین بافت را از این رج به بعد در جهت عقربه های ساعت ببافید. یعنی یک زنجیره بزنید. به همان طرفی که رج های قبل را می بافتید نبافید بلکه کفی را برگردانید و در جهت عکس ببافید. در تمامی دانه ها یک پایه کوتاه بزنید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به زنجیره متصل کنید.

رج چهارم:

۳ زنجیره بزنید، در تمامی دانه ها یک پایه نیم دوبل بزنید و دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج پنجم:

۳ زنجیره بزنید، در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به ۶ دانه جلوی پاپوش برسید، سپس دو تا دوتا آنها را باهم ببافید. یعنی دانه ۱ و ۲ را با هم ببافید، دانه ۳ و ۴ را باهم و دانه ۵ و ۶ را نیز باهم ببافید.
باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کنید.

رج ششم:

۳ زنجیره بزنید، در تمام دانه ها هر کدام یک پایه نیم دوبل بزنید تا به ۳ دانه جلوی پاپوش که در رج قبل آنها را دوتایی باهم بافته بودید برسید و هر ۳ آنها را باهم ببافید.
باقی دانه ها را تا انتهای رج در هر کدام یک پایه نیم دوبل ببافید. دانه آخر را با شلال یا بخیه به سر زنجیره متصل کند.

رج هفتم:

یک زنجیره بزنید، در تمام دانه ها هرکدام یک پایه کوتاه بزنید و سپس کور کنید.

پاپوش نوزادی

روش بافت پاپیون پاپوش

۵ زنجیره بزنید، در دانه سوم از قلاب یک پایه نیم دوبل بزنید و در دو دانه بعد هم یک نیم دوبل بزنید.

رج دوم: در هر کدام از دانه ها دو پایه نیم دوبل بزنید.

رج سوم: در دانه اول و آخر دو پایه نیم دوبل بزنید اما در باقی دانه های وسط هرکدام یک نیم دوبل بزنیم.

رج چهارم: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید.

رج پنجم: دو دانه اول و دو دانه اخر را باهم ببافید، اما دانه های بین آن دو را در هر کدام یک نیم دوبل بزنید.

رج ششم: در این رج دو تا دوتا دانه ها را باهم ببافید.

رج هفتم: در تمام دانه ها یک نیم دوبل بزنید و سپس کور کنید.

حال ۷ رج بالا را مجدد ببافید و آن را مانند پاپیون به هم متصل کنید و در انتها آن را به کفش بدوزید.

پاپوش نوزادی

ویدئو مرتبط با آموزش دونوع پاپوش قلاب بافی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *