آموزش بافتنی بصورت بافت دانه برنجی

بافتنی دارای بافت های مختلفی است . در این فیلم آموزشی بافتنی بافت دانه برنجی را که بافت اسان و راحتی است آموزش داده شده است . با بافت دانه برنجی میتوانید انواع پلیور و ژاکت و شال گردن بافته و لذت ببرید .

بیشتر بخوانید