آموزش گام به گام بافت رومیزی با قلاب + مجموعه کامل ویدئو

در این مجموعه ویدئو طرز بافت یک رومیزی دایره ای آموزش داده می شود. آموزش به صورت آهسته، بی کلام

بیشتر بخوانید

آموزش گام به گام بافت رومیزی با قلاب + ویدئو

در این ویدیو طرز بافت یک رومیزی دایره ای آموزش داده می شود. آموزش به صورت آهسته، بی کلام و

بیشتر بخوانید

آموزش بافت رومیزی کوچک+ ویدئو کامل تمام رج ها

در این سه قسمت ویدیو طرز بافت یک موتیف دایره ای بزرگ و بسیار زیبا آموزش داده می شود. این

بیشتر بخوانید

آموزش کامل بافت رومیزی ستاره ای همراه با ویدئو

در این هفت قسمت ویدیو طرز بافت یک رومیزی ستاره ای شش گوشه آموزش داده می شود. آموزش به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش بافت پادری با قلاب + ویدئو

در این سلسله ویدئو شما طرز بافت یک پادری یا یک رومیزی گرد را خواهید آموخت. ویدئو به صورت بی

بیشتر بخوانید

آموزش بافت رومیزی گرد با طرح گل و برگ + ویدئو

در هشت قسمت ویدئو طرز بافت یک رومیزی دایره ای با طرح گلی بزرگ در میان آن آموزش داده می

بیشتر بخوانید

آموزش بافت رومیزی گرد با طرح گل های ستاره ای+ ویدئو کامل

در اهشت قسمت مجزا، هنرمند طرز بافت یک رومیزی دایره ای با طرح گل های ستاره ای را آموزش می

بیشتر بخوانید

آموزش بافت رومیزی گرد آناناسی با قلاب + ویدئو

در این سه ویدیو طرز بافت یک رومیزی دایره ای با طرح آناناسی آموزش داده می شود. آموزش به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش رومیزی با طرح فوق العاده با قلاب همراه ویدئو

در این چهار ویدیو طرز بافت یک موتیف مربعی بزرگ و بسیار زیبا و نحوه اتصال این موتیف ها به

بیشتر بخوانید

آموزش بافت رومیزی با موتیف های دایره ای + ویدیو

در این ویدیو اول نحوه بافت یک موتیف گلدار دایره ای بسیار ساده و زیبا آموزش داده می شود. با

بیشتر بخوانید