آموزش ساخت گل های فومی بدون الگو + ویدئو بی کلام

در این ویدئو طریقه ساخت گل هایی فوق العاده ساده با فوم آموزش داده می شود. اگر علاقه مند به

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل فومی فوق العاده ساده/ ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل فوق العاده ساده بافوم نازک نمایش داده می شود. ویدئو به صورت بی

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل لاله با فوم + ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل لاله بسیار زیبا و طبیعی بافوم نازک نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت یک شاخه پر از شکوفه های سیب با فوم + ویدئو بی کلام

ویدئو بیکلام است و تمامی مراحل ساخت این شاخه پر شکوفه بسیار زیبا و طبیعی به صورت واضح و آهسته

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های فومی بدون الگو + ویدئو بی کلام

در این ویدئو طریقه ساخت گل هایی فوق العاده ساده با فوم آموزش داده می شود. اگر علاقه مند به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های تزیینی با فوم اکلیلی/ گام به گام و بی کلام+ ویدئو

در این ویدئو طریقه ساخت گل های فومی فوق العاده زیبا و البته ساده به صورت کامل آموزش داده می

بیشتر بخوانید