آموزش کامل ساخت گل داوودی کاغذی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل داوودی کاغذی با دستگاه شابلون نمایش داده می شود. ویدئو به صورت بی کلام

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل ستاره ای کاغذی+ ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل ستاره ای کاغذی با دستگاه شابلون نمایش داده می شود. ویدئو به صورت بی

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت شکوفه های آلبالو فوق العاده طبیعی با دستمال کاغذی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک شاخه از شکوفه های آلبالو که بسیار زیبا و طبیعی است با کاغذ دستمال

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل رز کاملا طبیعی با کاغذ کشی + ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل رز بسیار زیبا و طبیعی با کاغذ کشی/ کرپ نمایش داده می شود.

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت گل با کاغذ کشی + ویدئو بیکلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل بسیار زیبا و طبیعی با کاغذ کشی، نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل جعفری با کاغذ کشی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت گل جعفری بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل حسرت (خولنجان) با کاغذ کشی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل رز فانتزی + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ کشی/کاغذ کرپ نمایش داده می شود. ویدئو به

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل های کاغذی / گل مامیثا + ویدئو آهسته و بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل صحرایی بسیار زیبا با کاغذ نمایش داده می شود. ویدئو به صورت کاملا

بیشتر بخوانید