آموزش ساخت تاج سر با گل های زیبای روبانی ای + ویدئو بی کلام

آموزش گلسازی با روبان/ آموزش ساخت تاج گل با گل های روبانی در این ویدئو نحوه ساخت یک تاج فوق

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت شانه سر با گل های کوچک روبانی+ ویدئو بی کلام

در این ویدیو، هنرمند نحوه ساخت یک شانه سر بسیار زیبا و شیک با گل های کوچکی از روبان پارچه

بیشتر بخوانید

آموزش کامل ساخت کش سر با گل رز دو رنگ روبانی + ویدئو به زبان روسی

در این ویدیو، هنرمند نحوه ساخت یک کش مو بسیار زیبا و شیک با روبان پارچه ای را آموزش می

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت غنچه گل رز با روبان ساتنی + ویدئو به زبان روسی

در این ویدئو نحوه ساخت یک غنچه گل رز بسیار زیبا با روبان نمایش داده می شود. ویدئو به زبان

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل رز روبانی + ویدئو به زبان پرتغالی

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل رز چندلایه بسیار زیبا با روبان نمایش داده می شود. ویدئو به زبان

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت غنچه گل رز با روبان ساتنی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک غنچه گل رز بسیار زیبا با روبان نمایش داده می شود. ویدئو به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل رز با روبان ساتنی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل رز چندلایه بسیار زیبا با روبان نمایش داده می شود. ویدئو به صورت

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل با روبان ساتنی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه ساخت یک گل چندلایه بسیار زیبا با روبان نمایش داده می شود. ویدئو به صورت کاملا

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت گل سر با گل هایی از روبان پارچه ای + ویدئو بی کلام

در این ویدیو، هنرمند نحوه ساخت یک تل مو بسیار زیبا و شیک با روبان پارچه ای را آموزش می

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت ریسه مو با گل هایی از روبان پارچه ای + ویدئو بی کلام

در این ویدیو، هنرمند نحوه ساخت یک ریسه مو بسیار زیبا و شیک با روبان پارچه ای را آموزش می

بیشتر بخوانید