آموزش ساخت دستبند مکرومه و مروارید فوق العاده ساده و ابتدایی + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک دستبند ساده و شیک، آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و تمامی

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت دستبند مکرومه و مروارید فوق العاده زیبا + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک دستبند زیبا و شیک، آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و تمامی

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت دستبند ترکیبی مکرومه و مروارید ساده و شیک + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک دستبند زیبا و شیک، آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و تمامی

بیشتر بخوانید

آموزش ساخت دستبند ترکیبی مکرومه و مروارید + ویدئو بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک دستبند زیبا و شیک، آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و تمامی

بیشتر بخوانید

آموزش مکرومه بافی / آویز ماهی کوچک + ویدئو گام به گام به زبان چینی

در این ویدئو نحوه بافت یک آویز ماهی کوچولو آموزش داده می شود. ویدئو به زبان چینی است و تمامی

بیشتر بخوانید

آموزش مکرومه بافی / جاکلیدی + ویدئو گام به گام و بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک جاکلیدی ساده و زیبا آموزش داده می شود. ویدئو به زبان آلمانی است اما

بیشتر بخوانید

آموزش مکرومه بافی / گردن آویز + ویدئو گام به گام و بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک گردن آویز طرح بادبزنی آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و تمامی

بیشتر بخوانید

آموزش مکرومه بافی / آویز به شکل قلب سه بعدی + ویدئو گام به گام و بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت آویز به شکل قلب سه بعدی آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و

بیشتر بخوانید

آموزش مکرومه بافی / آویز به شکل قلب سه بعدی + ویدئو گام به گام و بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت آویز به شکل قلب سه بعدی آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و

بیشتر بخوانید

آموزش مکرومه بافی / گردن آویز + ویدئو گام به گام و بی کلام

در این ویدئو نحوه بافت یک گردن آویز طرح بادبزنی آموزش داده می شود. ویدئو بی کلام است و تمامی

بیشتر بخوانید