آموزش قلاب بافی فوق حرفه ای/گل ساده چندلایه + ویدئو به زبان اسپانیایی

مجموعه آموزش های قلاب بافی فوق حرفه ای، ویدئوهای یک بانوی اسپانیایی زبان است که در کانال یوتیوپی خود انواع

بیشتر بخوانید

آموزش قلاب بافی فوق حرفه ای/ کلاه بانقش برجسته افقی + ویدئو به زبان اسپانیایی

مجموعه آموزش های قلاب بافی فوق حرفه ای، ویدئوهای یک بانوی اسپانیایی زبان است که در کانال یوتیوپی خود انواع

بیشتر بخوانید

آموزش قلاب بافی فوق حرفه ای/ بافت جوراب + ویدئو به زبان اسپانیایی

مجموعه آموزش های قلاب بافی فوق حرفه ای، ویدئوهای یک بانوی اسپانیایی زبان است که در کانال یوتیوپی خود انواع

بیشتر بخوانید

آموزش قلاب بافی فوق حرفه ای/ موتیف زیبا و دوروی آناناس پفکی / زبان اسپانیایی

مجموعه آموزش های قلاب بافی فوق حرفه ای، ویدئوهای یک بانوی اسپانیایی زبان است که در کانال یوتیوپی خود انواع

بیشتر بخوانید

آموزش قلاب بافی فوق حرفه ای/رومیزی زیبا و ساده سه بعدی+ ویدئو به زبان اسپانیایی

مجموعه آموزش های قلاب بافی فوق حرفه ای، ویدئوهای یک بانوی اسپانیایی زبان است که در کانال یوتیوپی خود انواع

بیشتر بخوانید

آموزش قلاب بافی فوق حرفه ای/ بافت انواع هدبند + ویدئو به زبان اسپانیایی

مجموعه آموزش های قلاب بافی فوق حرفه ای، ویدئوهای یک بانوی اسپانیایی زبان است که در کانال یوتیوپی خود انواع

بیشتر بخوانید

آموزش کادو کردن به سبک ژاپنی با پارچه + ویدئو بی کلام

در این ویدئو شما با نحوه کادو کردن به سبک ژاپنی آشنا (furoshiki)خواهید شد. برای این روش شما به یک

بیشتر بخوانید

آموزش بافت کلاه راه راه مورب + ویدئو به زبان اسپانیایی

در این ویدئو نحوه بافت یک کلاه راه راه مورب آموزش داده می شود. سطح بافت متوسط و زبان ویدئو

بیشتر بخوانید

آموزش کامل بافت موتیف مربعی با گل برجسته/ زبان اسپانیایی

در این دوقسمت ویدئو، هنرمند نحوه بافت یک موتیف مربعی با گل برجسته در میان آن را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید

آموزش کامل بافت موتیف مربعی سه بعدی+ ویدئو به زبان انگلیسی

در این ویدئو، هنرمند نحوه بافت یک موتیف مربعی سه بعدی زیبا آموزش می دهد. این موتیف برای بافت انواع

بیشتر بخوانید